CSC PISARNE / CSC Offices

Oblikovanje preproge Kvadrat by Kinnasand Kelim Cross Coloured Fringes – Izdelava zaves na prehodu

– 

Design of Kvadrat carpet by Kinnasand Kelim Cross Coloured Fingers - manufacture of curtains in the passage


Projekt – CSC pisarne, Ljubljana / Project – CSC offices, Ljubljana

Arhitektura / Architecture ARHIMETRICS, Dare Vasiljević, Tanja Špan Vasiljević, Robert Gavrilović, Janez Vrhunc

Tekstilni interier / Textile interior – MEAVISTA

Fotografija / PhotographyMiran Kambič