STANOVANJI V LJUBLJANI / Apartments in Ljubljana

Oblikovanje in izdelava tekstilnega interierja

Interior textile design and manufacture


Objekt – Stanovanji v Ljubljani / Object – Apartments in Ljubljana

Arhitektura / Architecture Gaber Jovanović Arhitekti, Petra Gaber Jovanović

Tekstilni interier / Textile interior – MEAVISTA

Fotografija / Photography Mateja Jordović Potočnik